Răng giả tháo lắp

Hàm giả tháo lắp

Mất răng là nguyên nhân làm khuôn mặt ngắn lại và miệng bị trễ xuống. Lúc đó mũi sẽ trông gần với cằm hơn bình thường.